XO CARE A/S leverer udstyr til tandlægebranchen og har stort fokus på at alt er af høj kvalitet. Derfor fik de testet en trykbeholder for at sikre hele systemets integritet.

XO CARE A/S, der er leverandør af udstyr til tandlægebranchen, har som en integreret del af produktprogrammet en mindre trykbeholder. XO CARE har meget fokus på at alle komponenter, der indgår i deres systemer er af høj kvalitet, og at samtlige komponenter kan blive ved med at fungere sikkert i hele levetiden. 

I forhold til udstyr som monteres i tandlægeklinikker, er der naturligvis en række formelle sikkerhedskrav, der skal overholdes.  I det konkrete tilfælde skal beholderen forskriftsmæssigt kunne holde til 17 bar – omkring 6 x normalt driftstryk - uden der forekommer utætheder eller deformationer af trykbeholderen.  

To tests sikrer systemets integritet

Da beholderen indgår i et samlet system med forskellige tilslutninger monteret på trykbeholderen, fx slanger, fittings, ventiler mv., er det vigtigt for XO CARE at sikre, at ikke bare selve beholderen kan modstå trykket men også at sikre hele beholdersystemets integritet.

Derfor har FORCE Technology foreslået, at der udføres to separate tests, der dels verificerer overholdelsen af sikkerhedskravene og dels tester systemet ultimativt, indtil der indtræffer en utæthed.

Gennem specialtilpassede tests har FORCE Technology derfor planlagt og udført både en verifikations- og en performancetest af beholderen inkl. tilslutninger, ventiler mv.

Testen blev gennemført i FORCE Technologys nye testfaciliteter til specialtests, HPHT-Lab, hvor avancerede, fleksible testopstillinger er udviklet til tryktests, aggressive miljøer, giftige og korrosive gasser mv. og med faciliteter, der sikrer ultimativ testsikkerhed.

Trykbeholder bestod med bravur

Resultaterne af verifikationstesten viste, at beholderen bestod 17 bars-testen uden utætheder eller deformationer af trykbeholderen. Performancetesten viste, at beholdersystemet som helhed først fik en utæthed ved 37,3 bar.

På baggrund af testresultaterne har XO CARE nu viden om, hvilken enkeltkomponent der er det svageste led i trykbeholderens komponenter, og at denne komponent kan holde til 15 gange så højt tryk, som beholderen under normalt brug bliver udsat for.