Vakuumkalibrering fra højvakuum og til atmosfærisk tryk gør vores vakuumlaboratorium i Brøndby unikt i Danmark. Det gavner dansk industri, at både viden og ressourcer kan fastholdes i Danmark.

Konkurrencedygtigt måleområde inden for vakuum

Vores vakuumlaboratorium i Brøndby er akkrediteret af DANAK på et udvidet måleområde inden for vakuumkalibrering. Laboratoriet omfatter et absolut tryk fra 10μPa til atmosfærisk tryk, med en usikkerhed ned til 6μPa i høj vakuumområdet og mellem 0,005 – 0,30% i grov og medium vakuumområdet.

Måleområdet er i sig selv unikt i Danmark, men akkrediteringen gør, at laboratoriet i Brøndby også kommer på niveau med udenlandske referencelaboratorier og med direkte sporbarhed til den internationale primærnormal inden for vakuum i Tyskland. 

Vakuum er i høj kurs i medicinal- og fødevareindustrien

Vakuummålere bruges oftest i forbindelse med frysetørringsprocesser.

Ved en frysetørringsproces udsættes fx medicinkomponenter eller fødevarer for meget lavt tryk i et frysetørringskabinet, så der dannes vakuum, og vandet trækkes ud fra produktet. Dermed omdannes produktet til en tør tilstand og med mulighed for pulverisering til bl.a. medicinbrug.

I en frysetørringsproces er det derfor nødvendigt at kunne styre trykket præcist, så produkterne frysetørres korrekt, hvilket kræver vakuummålere kalibreret i et bredt måleområde. Da mange frysetørringsprocesser foregår ved højt vakuum, er det store måleområde vigtigt, for vakuummålere kan derved kalibreres under de samme betingelser, de benyttes i på industrilaboratorier.

Kurt Jørgensen, ansvarlig for metrologi hos biotek-virksomheden Chr. Hansen, fortæller:

"Det nye måleudstyr på vakuum hos FORCE Technology giver os større sikkerhed for en høj nøjagtighed i kalibreringsprocessen af vores vakuummålere og dermed en højere sikkerhed for præcision i vores produktionsprocesser. Dertil øger det fleksibiliteten i vores opgaveløsning, at vi kan få kalibreret målerne lokalt, da ekspeditionstiden dermed kan holdes nede.”

Unik national kompetence

Det brede måleområde og DANAK-akkrediteringen skaber en unik national kompetence, som styrker den danske viden på området, fagligt som kommercielt, og det kommer især den danske industri til gavn.

Fagligt kan Danmark dermed imødekomme en stigende efterspørgsel på viden på kalibrering af vakuummålere og videregive denne viden til især medicinal- og fødevareindustrien, der har et stort behov for kalibrerede vakuummålere, men også uddannelsesinstitutioner, fremstillingsindustrien m.fl.

Dertil er det nemmere og hurtigere at kalibrere vakuummålere og -arbejdsnormaler, da det kan ske inden for Danmarks grænser, fremfor at skulle sendes ud af landet.

Kontakt os gerne, hvis du ønsker, at vide mere om vakuumkalibrering.

 

I vakuumkammeret hos FORCE Technology kan vi kalibrere vakuum fra atmosfærisk tryk og ned til 10μPa.
Vakuumkammeret, hvor vakuummålere kalibreres samtidigt med en eller flere referencemålere, hvis måleområder matcher hinanden for at opnå den laveste usikkerhed. Ved kalibreringen sammenlignes visningen på den testede vakuummåler med visningen på referencemålerne.
Vakuumlaboratoriet i Brøndby har Danmarks største måleområdet inden for vakuum. Det findes hos FORCE Technology.
Vakuumlaboratoriet i Brøndby har det største måleområde i Danmark.

FAQ