Vi udvikler og sælger P-scan udstyr til automatiseret ultralydinspektion til alle aktører i vindenergiindustrien. Udstyret sikrer hurtig inspektion, giver pålidelige data og reducerer produktionsomkostninger.

Dokumenteret kvalitets- og produktionskontrol

Vores automatiske udstyr til ultralydinspektion vil optimere din inspektionsproces. Udstyret øger inspektionshastigheden, giver pålidelige data og reducerer de samlede omkostninger forbundet med inspektion.

Vores ultralydsystem, P-scan Stack, har en høj ydeevne og bruges til NDT-inspektion. Systemet giver den bedste visualisering og de mest pålidelige data. Derudover er det det letteste og mest robuste all-in-one system på markedet. P-scan Stack System visualiserer og dokumenterer:

 • inspektion af svejsninger
 • kortlægning af korrosionsområder
 • måling af tykkelser og korrosion
 • påvisning af revner og sprækker
 • ToFD fejlstørrelser
 • produktionskontrollen.

Læs mere: Introducing the P-scan Stack System (ekstern hjemmeside).

P-scan Stack System har en indbygget skannerbetjening, der gør det muligt at styre tilsluttede skannere uden brug af ekstra hardware. Alle vores skannere kan tilsluttes systemet.

Vælg den rigtige skanner

Der er mange faktorer, der spiller ind, når du skal vælge den rigtige skanner, f.eks. størrelsen og geometrien på det element, der skal skannes, din produktionskapacitet og dine krav til inspektionens tidsforbrug. Derudover spiller det en rolle, om inspektionen foregår i produktionen eller on-site ved konstruktionen.

Vi udvikler og sælger skannere til begge situationer. Vores skannere er opdelt i følgende fem kategorier:

 • Mobil vingeskanner
 • "Track" skanner (vinger)
 • Håndholdt vingeskanner
 • Automatiseret vingeskanner
 • Tårnskanner.

Fejltyper på vindmøllevinger

Ultralydinspektion er særdeles velegnet til at finde fejl på vindmøllevinger pga. fejlenes fysiske natur og geometri. Selvom vores vingeskannere adskiller sig i design, størrelse og mobilitet, er det de samme fejltyper, de undersøger vingerne for. Illustrationen herunder viser de typiske fejltyper.

Typiske fejl vores skannere kan undersøge en vindmøllevinge for.

Nedenfor kan du se videoer og læse mere om vores skannere i produktblade og brochurer. Du kan også kontakte os, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om skannerne. 

Mobile vingeskannere

AMS-71 bruges til produktionskontrol og skanner vinger placeret i en vertikal position. Med AMS-71 gennemføres en komplet inspektion på under 1 time. 
AMS-60 anvendes i produktionskontrollen af vinger, der er vertikalt orienteret. Kontrollen udføres af en enkelt operatør og en komplet inspektion er gennemført på 2-6 timer.

"Track" vingeskannere

ATS-1 bruges til "on-site" inspektion af udvalgte områder på vinger, der er taget ned. Den sættes fast med sugekopper og kører langs en skinne, hvilket sikrer en stabil og præcis skanning.
AMS-57 og søstersystemet AMS-69 er mobile "track" skannere til produktionskontrol. De skanner vindmøllevingerne i baner af 4-7 meter. 
AMS-40 er en mobil "track" skanner, der anvendes til produktionskontrol af bjælker og samlede vinger. Vingerne skal være placeret i en horisontal position.

Håndholdt vingeskanner

MWS-6 er en håndholdt skanner til inspektion af kompositmaterialer. Den er bærbar, hvilket giver vindmølleejere og operatører mulighed for at foretage stikprøvekontrol på installerede vinger.

Automatiseret vingeskanner

AMS-46 bruges i produktionskontrollen af horisontalt orienterede vinger. Den ligner en go-cart og skanner vingen ved at køre ovenpå den.

Tårnskannere

AGS-2 er beregnet til inspektion af svejsninger  og kortlægning af korro-sionsområder på vindmølletårne. Skanneren kan bruges både til produkt-ionskontrol og "on-site" inspektion.
AMS-41 bruges til produktionskontrol. Skanneren anvendes til kontrol af rundsømmene på vindmølletårne. Kontrollen medfører særdeles store tidsbesparelser.

Skræddersyede skannere

Hvis du ikke fandt en skanner, der matcher dine behov, kan vi udvikle en, der gør. Vores eksperter har specialiseret knowhow indenfor effektive inspektionsløsninger til vindindustrien. Alt, hvad du skal gøre, er at kontakte os. Du finder vores kontaktinformation oppe til højre.