Har du teknisk forståelse for måledata, og trives du med at arbejde i felten? Så kan vi tilbyde en plads i et førende team af specialister i Skandinavien!

FORCE Technologys forretningsområde Clean Air Technology er førende inden for måleteknik i Skandinavien. På emissionsområdet består holdet af mere end 30 højt kvalificerede medarbejdere fordelt på 5 kontorer i Danmark og Norge. Vi opretholder vores høje ekspertiseniveau ved bl.a. at varetage Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for måling af emissioner til luften og ved at deltage i udarbejdelsen af internationale standarder. Vi driver vores egne laboratorier, hvor vi med vores ekspertise holder opgaveløsningen på et højt kvalitets- og præcisionsniveau.

Få selvstændigt ansvar for målinger og deres retvisende resultat

Som måletekniker vil dine arbejdsopgaver føre dig ud til kunder, som typisk er industri- og energianlæg i Danmark og udlandet, men også kan være offshoreanlæg. Du arbejder selvstændigt og får ansvaret for, at målingerne udføres korrekt og med den højeste kvalitet. 

Din vigtigste opgave er at opsætte måleinstrumenter og måle mængden og sammensætningen i emissioner fra skorstene. Det vil typisk være standardmålinger af røggas, støv, dioxin og tungmetaller.

Under opgavens udførelse skal du kunne aflæse, forstå og vurdere måledata. Alle målinger foregår i henhold til vores akkreditering fra DANAK og en række interne procedurer og metoder for måling af emissioner.

Din primære arbejdsadresse vil være i Brøndby, men da måleopgaverne foregår ude hos kunderne, er fleksibilitet et nøgleord i din ansættelse. Der må påregnes op til 30 dages rejseaktivitet årligt i ind- og udland og længere arbejdsdage med målinger, som modsvares af korte arbejdsdage og fridage efterfølgende. På den måde vil vi tilrettelægge din arbejdstid, så både kundernes behov, virksomhedens planlægning og dit arbejds- og privatliv tilgodeses. 

Din profil

Vi forestiller os, at du har en teknisk baggrund som tekniker (miljø, laboratorie eller procesretningen) og en bred viden inden for enten elektronik eller kemi. Vi ser gerne, at du har mindst 5-10 års relevant erhvervserfaring fra en målevirksomhed, et energianlæg eller fra industrien. 

Da du skal arbejde under vores DANAK-akkreditering, skal du være i stand til at forstå kvalitetssystemer og tilegne dig nedskrevne måleprocedurer og -metoder. Vi ser det som en fordel, hvis du har erfaring med luftemission, men det er ikke et krav. Derudover forestiller vi os, at du matcher denne profil:

  • Du har en stærk teknisk forståelse og kan anvende måleinstrumenter med nøjagtighed og omhu
  • Du har en god fysik og lider ikke af højdeskræk - det er en forudsætning for, at du kan komme op i højden for at udføre målingerne
  • Du er systematisk og struktureret og går op i, at alle detaljer er på plads - hver gang
  • Du har gode kommunikationsevner og er serviceorienteret
  • Du har kørekort til personbil.

Vi kan tilbyde en unik arbejdsplads med meget stor alsidighed i fagligheder og opgaver. Vi arbejder for at gøre verden mere bæredygtig og sikker, og som Godkendt Teknologisk Serviceinstitut er vi en central del af teknologiudviklingen i Danmark. Du vil blive mødt af 1.000 ildsjæle, der hver dag arbejder for at gøre størst mulig gavn for erhvervsliv og samfund. Hverdagen er præget af travlhed, høj faglighed, nysgerrighed og humør i en uformel omgangstone. 

Noget for dig?

Hvis du mener, at jobbet er noget for dig, så send din ansøgning allerede i dag. Vi behandler ansøgningerne løbende og indkalder kandidater til samtale undervejs.

Du søger jobbet på Jobindex via linket i den blå job faktaboks.