Med det nye kvalitetsledelsessystem har medarbejderne og ledelsen hos Santrol Europe ApS fået et praktisk værktøj, som kan bruges i hverdagen – selv om man er en lille virksomhed i en stor koncern.

Santrol Europe ApS leverer coated sand (proppants) til offshoreindustrien. I forbindelse med en boring kan der laves en hydraulisk frakturering, hvor ”stenen” man arbejder i sprækkes. For at forhindre, at den lukker sig igen, pumper man proppants ind i disse sprækker, og p.g.a af det høje tryk samt varmen aktiverer man proppantsen, som bliver hård, og på den måde holdes sprækkerne åbne, og der udvindes mere. 

Virksomheden, der er ordreproducerende, er en del af en stor amerikansk koncern. Der er 10 ansatte på lokationen i Fredericia, og produkterne sælges worldwide. 

Simpelt – men brugbart system

For at kunne fastholde kunderne besluttede ledelsen hos Santrol Europe ApS, at der skulle etableres et kvalitetsledelsessystem, der kunne certificeres efter ISO 9001-standarden.

”Vi havde i en lang periode arbejdet med etablering af et kvalitetsledelsessystem med inspiration fra det system, som vores moderselskab har indført” fortæller produktionschef Thomas Jensen. 

”Men det var for stort og kompliceret til os, og vi kunne ikke bruge det i dagligdagen. Derfor valgte vi at etablere et lille, men brugbart system. Vi valgte at få hjælp af en af FORCE Technologys konsulenter og vores kvalitetskoordinator deltog på kursus hos FORCE Technology for dermed at få termerne ind under huden”.

Vi ville selv være en del af processen

”Grundet organisatoriske ændringer og stor travlhed strakte selve opbygningen af systemet sig over godt et år, men det var vigtigt for os, at vi selv var med i hele processen, for at systemet blev etableret, så det passede til vores virksomhed. Det måtte tage den tid, der skulle til” fortsætter Thomas Jensen. 

”Undervejs havde vi hele tiden sparring med FORCE Technologys konsulent, og det fungerede rigtig godt. Konsulenten gennemførte intern audit, så systemet blev klar til certificering, og der var kun få småting, der skulle ændres”.

Et praktisk værktøj i hverdagen

”Resultatet er, at vi har fået væsentlig mere styr på interne processer og forretningsgange, hvilket har givet os en gennemskuelig hverdag og en struktureret ledelse – og systemet er opbygget, så det er ”nede på jorden” og til at gå til for alle medarbejderne. Vi ser systemet som et praktisk værktøj i hverdagen. Før var viden hos nogle få personer, nu er den let tilgængelig for alle.”

Næste step

”Næste step vil være at indføre et miljøledelsessystem efter ISO 14001 og et arbejdsmiljøledelsessystem efter OHSAS 18001. Også her vil vi gøre brug af FORCE Technologys konsulenter, der har en meget praktisk tilgang til opgaverne.” slutter Thomas Jensen.