SeaSuite kan give skibsoperatører væsentlige besparelser og operational viden. Det er et fuldt integreret ombordsystem, hvor data genereret i et modul kan anvendes i alle de andre moduler. 

Hvert modul bruger den samme skibsspecifikke driftsmodel, som indeholder relevant information om optimering af skibet og som desuden analyserer dets driftsstatus. Modulerne interagerer. Et eksempel på dette kunne være en situation, hvor SeaTrend analysen opdager øget brændstofforbrug, som vil påvirke resultaterne i rejseoptimeringen i SeaPlanner. Den integrerede løsning suppleres af dataopsamlingssystemet SeaLogger. 

Anvendelighed har højeste prioritet i udviklingen af SeaSuite. Nye tiltag til at gøre systemerne intuitive og lette at anvende er testet i samarbejde med vores Afdeling for Anvendt Psykologi, ligesom modulerne er testet hos rederierne. Udviklingen færdiggøres endelig gennem test af anvendelighed og feedback fra brugere. 

SeaTrim

SeaTrim giver kaptajner og lastplanlæggere værdifuld information om skibets optimale trim. Baseret på et stort antal tests af forskellige skibstyper er det bevist, at trimoptimering er en værdifuld og særdeles omkostningseffektiv måde at nedbringe et skibs energiforbrug under sejlads. 

Trim af skib

Baseret på vores erfaring med dynamisk trim og trimoptimering af forskellige skibstyper, er det muligt at opnå væsentlige besparelser for især containerskibe, køleskibe og ro-ro-skibe. Men også bulk carriers og tankskibe kan opnå besparelser ved at trimme skibet til den optimale trimvinkel. 

Trimoptimering 

SeaTrim er baseret på modelforsøg med det pågældende fartøj i forskellige kombinationer af dyngang, hastighed og trimvinkel, og baseret på input om skibets minimumsdybgang og forventede hastighed giver SeaTrim-værktøjet skibets kaptajn eller lastplanlægger de oplysninger, der er nødvendige for skibet har den optimale lastning eller ballast. 

På basis af vores store erfaring med trimoptimeringsforsøg er vi i stand til at vurdere og rådgive om de forventede besparelser for forskellige skibe. Skibsredere og –operatører kan derfor med fordel kontakte vores specialister for at drøfte potentialet for brændstofbesparelser ved at bruge SeaTrim ombord på deres skibe. 

SeaTrend

Driftsovervågningsværktøjet SeaTrend giver skibsredere, tekniske chefer eller skibsoperatøren et værktøj til at optimere ruteplanlægningen og skibets effektivitet. 
Driftsovervågningen og –vurderingen omfatter både skibets tekniske funktion og effektiviteten af skibets ruteplanlægning og sejlads. 

Overvågning af skibets effektivitet og drift

Det er velkendt, at et skibs effektivitet vil blive reduceret over tid på grund af forvitring af og begroning på skrog og propel. SeaTrend giver den tekniske chef præcise data om aktuel effektivitet, hvilket sætter den tekniske chef i stand til at planlægge de optimale intervaller mellem, at skibet skal i tørdok og have renset skrog og propel. 

Ruteovervågning 

Ruteovervågning og –effektivitet er af væsentlig betydning for skibsoperatøren. SeaTrend hjælper operatøren med at vurdere, om skibets effektivitet er som forventet med hensyn til både hastighed og brændstofforbrug. Endvidere forsyner SeaTrend operatøren med statistisk materiale vedrørende skibets rute, hvilket dør det muligt for operatøren af overvåge og vurdere effektiviteten af skibets rute. 

SeaPlanner

Ruteplanlægningsværktøjet SeaPlanner giver kaptajnen eller navigatøren præcise og opdaterede vejrudsigter, så kaptajnen kan planlægge en rute, der sikrer, at skibet bruger mindst muligt brændstofforbrug og samtidig undgår for hårdt vejr og uacceptabel søgang. 

SeaPlanner – ruteplanlægning kan give: 
  • Ruteplanlægning og ruteoptimering
  • Vejledning om optimal hastighed ved sejlads på ruten
  • Valg af fremdrivning (antal maskiner i drift, WHR etc.)
  • Ruteplanlægning efter sikre vejrforhold
  • Adgang til brugerdefineret blbliotek over ruter 

SeaEngine 

SeaEngine er et modul, der ved hjælp af en integreret løsning kan gøre SeaSuite lettere forståeligt (mere brugervenligt) ved også at inkludere vurdering af maskinens funktion. Blandt funktionerne i SeaEngine er direkte vejledning af brugeren, når den indbyggede intelligens opfanger, at der registreres værdier ud over de acceptable grænser i systemet. Vejledningen vil starte en problemløsning af alt fra tastefejl til muligt check af maskinen for at finde årsagen til problemet. Træning i brugen af systemet er indbygget i systemet og inkluderer teoretiske og praktiske råd til skibets maskinfolk. 

SeaLogger

SeaLogger er en ”plug-and-play” dataopsamlingsboks. Boksen er trådløs, og det eneste, brugerne skal gøre, er at oplade den. Boksen registrerer væsentlige driftsparametre som skibets fart, kurs, retning, dybgang, trim og hældning. Desuden har boksen en prædefineret terminal så det er muligt at tilføje af for eksempel kraftoverførsel fra drivaksel. Det lever fuldt ud op til vores mål om en høj grad af anvendelighed, er omkostningseffektiv og favorabel på for eksempel chartrede skibe, der ofte har begrænsninger med hensyn til ekstra hardwareinstallationer. SeaLogger boksen kan let sendes til et andet skib, når chartringen er slut.