SCA Packaging Denmark har opnået store energi- og vandbesparelser ved at bygge en ny dampkedelcentral med FORCE Technology som teknisk rådgiver.

SCA Packaging Denmarks Division Flamingo®, der ligger i Holbæk, producerer flere forskellige flamingo-produkter. Flamingoen produceres ved at opskumme polystyren granulat til små flamingokugler. Herefter støbes flamingokuglerne sammen til den færdige form ved hjælp af damp.

Tidligere producerede virksomheden damp på en ældre kedel, der havde et højt naturgasforbrug. Men i august 2010 blev en ny og mere energibesparende dampkedelcentral taget i brug.

Store energibesparelser og øget sikkerhed

Efter de første 14 uger med den nye dampkedel har virksomheden allerede opnået besparelser på ca. 20% naturgas, 40% vand og 30% el i forhold til samme periode sidste år. På årsbasis giver det estimerede besparelser på ca. 150.000 m3 naturgas, 7.000 m3 vand og 11.000 kWh el, hvilket betyder en stor økonomisk gevinst.

Driftsleder Allan Rerup fra SCA Packaging udtaler: ”Energibesparelserne ved den nye dampkedel lever mere end op til forventningerne. Vi havde kun regnet med en besparelse på ca. 15% på naturgasforbruget, men i første driftsperiode er vi nået helt op på 20%”.

Derudover har et nyt styrings-, regulerings- og overvågningsanlæg øget sikkerheden på dampkedlen. Kedlen er bygget til 72 timers uovervåget drift, og driftspersonalet skal derfor kun udføre den nødvendige afprøvning af sikkerhedsudstyr og vandanalyser hver 3. dag i stedet for dagligt. Ydermere er hovedeftersyn skåret ned fra fire til to gange årligt.

Energibevidst virksomhed

Virksomheden er ISO 9001- og ISO 14001-certificeret og har en energihandlingsplan. Et af målene med den nye dampkedelcentral var således at spare på naturgas-, el- og vandforbruget. Derfor kontaktede de FORCE Technology, som har udført den samlede projektrådgivning.

Vi har herunder udarbejdet kravspecifikation og udbudsprojekt samt anbefalet løsningsforslag til virksomheden. Derudover har vi stået for opfølgning og afleveringsforretning.

Hele processen er forløbet planmæssigt uden forsinkelser i produktionen, hvilket har været vigtigt for virksomheden.