“Sikring af dine konstruktioner” er essensen i brugen af vores ikke-destruktiv prøvning (NDT). Automatiseret NDT-inspektion inden for vindenergisektoren kan reducere antallet af dyre reparationer og mindske nedetiden.

Kontrolløsninger til aktive vindmøller

Ved at opdage produktionsfejl tidligt kan du minimere dine omkostninger til efterfølgende udbedringer og reparationer. Derved kan du forbedre din produktivitet og lønsomhed betydeligt samt mindske materialeforbruget og forebygge kostbare fejl. Dette er kun nogle få eksempler på de mange fordele, du kan opnå med FORCE Technologys NDT-løsninger.

Serviceydelser inden for vindmølleindustrien

De serviceydelser, som vi kan tilbyde inden for vindmølleindustrien, er fx undersøgelse af vinger og komponenter med digital radiografi, vores specialudviklede automatiserede ultralysprøvning (P-scan og T-scan) eller kunde/tredjeparttilsyn.

De mest almindelige testmetoder er:
  • Radiografi
  • Ultralydprøvning
  • Magnetprøvning
  • Penetrantprøvning (kappilarfarve)
  • Fjernbetjent visuel kontrol
  • Phased Array ultralyd
  • Hvirvelstrømsprøvning.
Vi udfører FUWI (Fixed Ultrasonic Weld Inspection) på vindmølletårne og –fundamenter med 100 % dokumentation for alle testresultater.

Myndigheder og klassifikationsselskaber

Vi opfylder kravene fra Søfartstyrelsen samt klassifikationsselskaber som DNV og Lloyds i forhold til at foretage inspektion på skibe og andre maritime konstruktioner. Herunder er inkluderet alle typer offshore konstruktioner og vindmøller.

Bygherretilsyn

Hvis du bygger stålkonstruktioner uden for Danmark, kan du altid gøre brug af vores dygtige inspektører til at udføre bygherretilsyn. Vi kan udføre alt lige fra enkeltbesøg hos din leverandør til at være til stede under hele byggeperioden. Dette giver dig tryghed for, at dit projekt bliver leveret i overensstemmelse med dine specifikationer.

NDT online service

Alle vores inspektioner og prøvninger afsluttes med en elektronisk prøvningsrapport. Denne afsluttende dokumentation kan blive tilgængelig for dig via vores NDT online tjeneste.