FORCE Technology udvikler forskellige metoder til automatiseret ikke-destruktiv prøvning af undervands-konstruktioner, uanset om det er monopiles eller jackets. Disse forskellige metoder bruges til kortlægning af korrosion samt svejse- og revneinspektion.

NDT på undervandskonstruktioner

De automatiserede metoder giver nøjagtige og præcise data om eventuelle svagheder og fejl ved konstruktionen. Disse data kan let overføres til modeller, som kan beregne spænding og restlevetid.

NDT-metoder

De NDT-metoder, der anvendes, er ultralyd til prøvning af strukturelle og overfladebrydende produktions- eller driftsbetingede fejl og skader samt hvirvelstrøm til overfladebrydende fejl.

Formålet med inspektionerne er:
  • kortlægning af korrosion på monopiles, transition pieces og jackets
  • prøvning af beslag-svejsninger for udmattelsesrevner
  • prøvning af knudepunkt-svejsninger for udmattelsesrevner
  • prøvning af struktur-svejsninger for udmattelsesrevner
Montering af inspektionsværktøjet afhænger af placeringen af inspektionsområdet. Værktøjet kan monteres fra platformen af en dykker eller ROV.

Til udførelsen af disse inspektioner bruger FORCE Technology eget udviklet P-scan automatiseret ultralyd.