Ved hjælp af CFD-simulering hjælper vi store kinesiske kraftværker og industrivirksomheder med at fjerne sundhedsskadelige stoffer fra deres røggasser.

Effekten af vores hjælp til de kinesiske virksomheder giver vitterligt millioner af mennesker en bedre dagligdag, forklarer vores China Liaison Manager, Minjie Zeng.

Vi sikrer, at flowet i virksomhederne røggasrensningssystem fungerer optimalt med beregningsmodeller, CFD-simulering, og test i naturtro skalamodeller. Med Kinas nye 5 årsplan for 2016-2020, der bl.a. regulerer, hvor meget luftforureningen skal begrænses, har vi lynhurtigt skullet udvide vores kompetencer til også at dække de kinesiske virksomheders behov for at fjerne svovl fra røgen.

Vi har derfor videreudviklet CFD-modellerne og specialdesignet nye testfaciliteter med flerfaseflow, hvor vi kan teste afsvovlning af røggassen. En af de første kunder i 2015 var en mangeårig samarbejdspartner; den højteknologiske rådgiver indenfor renluftsløsninger Tongfang Environment CO., Ltd.

”Vores samarbejde med FORCE Technology om udvikling og afprøvning af renluftteknologier er afgørende for vores arbejde på kraftværker og vores muligheder for at nå 2020-målsætningen om ren udledning i Kina,” siger Tang Leping, vicedirektør i Tongfang Environment CO., Ltd.

Med CFD-simuleringer kan vi teste afsvovling af røggassen og opnå en emissions-reduktion.
Med CFD-simuleringer kan vi teste afsvovling af røggassen og opnå en emissions-reduktion.