FORCE Technology har længe været et anerkendt testhus i teknologi- og innovationsbranchen, og inden for de seneste år har vi udviklet begrebet approval management – en struktureret godkendelsesproces, der giver produkter en hurtigere vej til markedet.

Med denne proces får kunderne mulighed for at modtage en endnu mere komplet service vedrørende produktgodkendelser.

”Der er mange andre faktorer vedrørende godkendelser end bare at lave en testrapport. Der er specifikke krav til dokumentation, der er godkendelsesprocedurer, som skal følges, og myndigheder som skal kontaktes. Med vores approval management får man en sikkerhed for, at godkendelsen bliver lavet korrekt,” forklarer Jakob Steensen, chefkonsulent hos DELTA.

Den franske virksomhed Schneider Electric – der i Danmark er repræsenteret af 1.000 medarbejdere inden for både produkt- og systemudvikling, salg, produktion og IT-udvikling – er global specialist i energioptimering og -styring og har for nylig stiftet bekendtskab med DELTA’s approval management-proces. Det var i forbindelse med virksomhedens nye ’Wiser Radiator Thermostat’, som er et vigtigt produkt i et større home automation-system til måling af elektrisk energi og styring af vandbåren og elektrisk varme i det intelligente hjem.

Termostaten, som bruger trådløs kommunikation, er udviklet til det franske marked, og inden den kunne lanceres, skulle den godkendes til det europæiske marked. Ingeniør Jacob Sørensen fra Schneider Electric’s danske udviklingsafdeling skulle varetage godkendelsesprocessen, og ifølge ham var den indledende udfordring at finde ud af, hvilke hovedstandarder produktet skulle overholde under CE-mærkningen.

”Vi har tidligere fået lavet tests hos DELTA og har god erfaring med dem. Derfor var det meget naturligt at lade dem hjælpe os i godkendelsesprocessen, fordi vi kender huset og testfaciliteterne, og fordi vi ved, hvad de står for,” siger Jacob Sørensen.

De tre faser

En approval management-proces hos DELTA foregår i tre faser:

Den første fase går ud på at specificere det produkt, man skal have godkendt. Hertil laver DELTA en såkaldt conformity requirement specification, hvori der står, hvad der konkret skal til for, at produktet kan blive godkendt. Det fungerer som en slags huskeliste til kunden, så denne kan forberede sig på tests af produktet og på at opnå selve godkendelsen.

Overordnet indeholder specifikationen alle de regler, direktiver og standarder, der skal bruges for at få produktet testet og godkendt. I Schneider Electric’s tilfælde fortæller ingeniør Jacob Sørensen, at denne fase indledtes med et møde mellem de to parter, hvorefter DELTA’s folk udarbejdede det første bud på specifikationen.

”Jeg fik det til review, kommenterede på det, og så fik vi lavet en endelig version. Herefter gik vi i gang med at teste,” siger Jacob Sørensen.

Fase 2 er således den klassiske testfase. Det er her, DELTA udfører testene af produktet og udarbejder testrapporterne. Nogle gange er det ikke nok med tests; man må også foretage tekniske vurderinger.

DELTA og Schneider Electric blev i denne fase enige om at lave en såkaldt pre-compliance-test på radiodelen af produktet, fordi denne del ofte kan være vanskelig.

”Det er et underelement af CE-testen, hvor man går ind og pinpointer nogle af de ting, man ved, kan være kritiske. Altså en måling for at finde ud af, hvor vi var på vej hen. Længere henne i testforløbet lavede vi så den fulde CE-compliance-test med EMC, radio og safety,” forklarer Jacob Sørensen fra Schneider Electric.

Den afsluttende test fører frem til den tredje og sidste fase i approval management-processen. Her gælder det slutdokumentationen, hvor DELTA hjælper kunden med at lave den samlede tekniske dokumentationspakke, der er fundamentet for produktgodkendelsen.

Det foregår i praksis ved, at DELTA etablerer et FTP-site på deres server, hvor de på struktureret vis kan putte teknisk materiale ind i dertil indrettede biblioteker. DELTA’s chefkonsulent Jakob Steensen uddyber:

”Her kører vi en iterativ proces, hvor kunder uploader teknisk materiale på vores anvisning. Og så laver vi et review-arbejde på det og anviser, hvor der eventuelt skal rettes til, indtil den er der. Når vi er færdige med det, kan kunden downloade godkendelsen på FTP-sitet og putte det i skuffen eller fremvise det til myndigheder på forlangende,” forklarer Jakob Steensen om processens sidste fase.

Undgå negative overraskelser

Ofte kan der være betragtelige summer at spare ved at lave en fornuftig testplan, fordi man kan nedarve testresultater fra andre produkter eller fra moduler, der indgår i produktet.

”Man kan spare op til flere gange den udgift, det koster at køre et approval management-projekt i stedet for bare et almindeligt testprojekt,” siger Jakob Steensen og tilføjer:

”Samlet set får man med approval management en sikkerhed for, at det, der bliver gjort, er korrekt. At der står DELTA’s logo på ens godkendelsespapirer, og at nogen fra DELTA har udtalt sig om produktet; det er lidt som at få en statsautoriseret revisors stempel på sit regnskab. Der er ingen der stiller spørgsmål til det, fordi vi heldigvis har erfaring i at gøre tingene korrekt,” understreger Jakob Steensen.

Hos Schneider Electric er man enig i den betragtning.

”At bruge DELTA er en kvalitetssikring, der gør os sikre på, at vi er konforme, og at vi har en dokumentationspakke til at både internt og eksternt at vise, at godkendelsen er i orden. DELTA ved, hvad der skal til, og efter sådan en proces kommer der ikke nogen overraskelser. Det kan godt ske, når man gør det internt, fordi det kan være svært at have det helt store overblik,” siger Jacob Sørensen.

Schneider Electrics ’Wiser Radiator Thermostat’ er nu frigivet til salg på det franske marked.