Innovationstjek sikrede BELKI Teknik en videnkupon, der gav adgang til specialiseret viden og assistance til udvikling af en produkt- og konceptforbedring til BELKIs centralanlæg.

BELKI Teknik ApS ligger i Rødkærsbro. Der har været godt gang i virksomheden siden starten af 1979, hvor den lille smedevirksomhed blev overtaget af 2. generation. I dag er der 14 ansatte.

Filtreringsudstyr til metalvirksomheder 

Kernekompetencerne ligger inden for filtreringsudstyr til metalvirksomheder, hvor der drejes, bores og fræses. I disse processer anvendes køle-/smørevæsker, der løbende skal renses for urenheder. Det klarer BELKI’s centralanlæg, der efter endt filtrering sender væsken tilbage til de maskiner, der er koblet op på anlægget.

Kunden sparer dermed tid til rensning, fornyelse og bortskaffelse af væsken ved de enkelte maskiner, idet væsken kan cirkulere i et lukket kredsløb i op til 2-3 år.

Udviklingsmuligheder i et vækstmarked 

Markedet for centralanlæg er i vækst, og der er især gode vækstmuligheder på det tyske marked. Tyskland har skærpede miljøregler på området, og BELKI Teknik så en mulighed for at udvikle virksomhedens nicheprodukter, så virksomheden bliver førende på området – også i Tyskland.

Tildeling af videnkupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen 

Direktør Ivan Skjellerup kontaktede iKRAFT, der er et netværkssamarbejde med Alexandra Instituttet, Innovation Lab og it-forum midtjylland. Da det nye produkt hos BELKI ville medføre en kombineret IT- og teknologisk udvikling, henviste iKRAFT til innovationsagenterne, der anvender det teknologiske bagland i GTS-nettet til at skabe teknologisk innovation hos virksomhederne.

Med hjælp fra FORCE Technologys innovationsagenter ansøgte BELKI om tildeling af en videnkupon fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Kuponen skulle bruges til at udvikle en produkt- og konceptforbedring, som gav større intelligens i BELKIs centralanlæg. 

Sensorafdelingen hos FORCE Technology udviklede herefter en metode, hvor man måler lyshastigheden i olieblandinger, og dermed bestemmer refleksion fra urenheder i forbindelse med rensningen. Metoden er IT-baseret.

Nyt intelligent IT-baseret overvågningssystem 

I marts måned 2011 præsenterede BELKI således et nyt overvågningssystem, der markedsføres under navnet BELKI Check System. ”Systemet er et totalt overvågningssystem, der måler og dokumenterer op til 7 forskellige parametre.

Dette muliggør en automatisk og kontinuerlig justering af oliekoncentrationen og optimal drift og sikkerhed. Dermed har vi integreret IT-teknologien i vores produktkoncept og er med i forreste teknologiske linje inden for branchen” siger direktør Ivan Skjellerup, BELKI Teknik ApS.