Forskellige ikke-destruktive undersøgelsesmetoder kan afklare, hvad der gemmer sig under betonoverfladen uden at beskadige betonen. Det giver dig sikkerhed for kvaliteten af din konstruktion.

Få detaljeret viden om din konstruktion uden at skade den

Med ikke-destruktive undersøgelsesmetoder får du detaljeret viden om konstruktionens opbygning og tilstand uden at skade den. Lidt populært sagt bruger vi ikke-destruktive undersøgelser til at gennemlyse konstruktionen. 

Der kan hurtigt indsamles mange data fra et større område, som giver et detaljeret overblik over konstruktionens tilstand. Dette overblik kan du f.eks. bruge til at minimere antallet af destruktive prøvninger, hvilket ofte er tilfældet ved udtagning af kerner til at bestemme trykstyrke eller til ophugninger, hvor du gerne vil vide, hvor meget af armeringen, der er rustet.

Ud over det større overblik opnår du også en økonomisk og tidsmæssig besparelse i forhold til et øget antal ophugninger med efterfølgende reparationer.

Ikke-destruktiv prøvning i alle konstruktionsfaser

Kvalitetskontrol i udførelsesfasen 

Vi kan kontrollere de faktiske forhold, både med hensyn til udførelsesdetaljer som homogenitet og kvalitet, som på sigt kan være med til at sikre, at konstruktionen lever op til sine funktionskrav og designets levetid. 

Hvis indbyggede fejl eller mangelfuld kvalitet opdages i udførselsfasen, undgår du senere dyre udbedringer. Ofte stoler man på at kvaliteten af betonkonstruktionerne er i orden. 

Vores erfaring har dog vist, at det ikke altid går som planlagt. 

Vi finder ofte:

  • Mangelfuld udstøbning af korrugerede rør og elementsamling
  • Utilstrækkelig understøbning af elementer
  • Stenredder og store huller
  • Ændring i armeringsforhold i forhold til tegningsmateriel. 

Tør du satse på, at arbejdet er lavet korrekt?

Tilstandsvurdering og skadesopklaring i driftsfasen  

Ved visuelle inspektioner ses kun det, der er synligt på overfladen, mens ikke-destruktive undersøgelser kan se ind i betonkonstruktionen, og giver derfor informationer om det skjulte som f.eks. hulrum, delamineringer, korrosion, armeringsplacering og så videre.
Nyttig information, når årsagen til en skade skal findes, eller tilstanden vurderes i forbindelse med en vurdering af holdbarheden og renoveringer. Mere information giver sikkerhed for den rigtige renovering eller en forøgelse af holdbarheden.

Renoveringsfasen 

Ved renovering og ændring af installationer er det nødvendigt, at vide præcist hvordan konstruktionen er bygget, og ikke kun hvordan den måske skulle være bygget. Så selvom du mangler de originale tegninger over byggeriet, kan NDT-undersøgelser give dig vished for konstruktionens opbygning.

Kun ved at kende de virkelige forhold kan du vurdere, om den kan bære den ekstra last eller sikre, at boringer i betonen ikke skader vigtige bærende jern eller forspændte kabler. 

Detaljeret information om styrke, tykkelse og armeringsplacering sparer dig for dyre udgifter, der følger ved at fejlvurdere konstruktionen eller for tab af bæreevnen og stabiliteten, hvis vigtig armering kappes. I nogle tilfælde kan manglende viden føre til kollaps af konstruktionen, der skal renoveres.   

Specialister i ikke-destruktive undersøgelser af beton

FORCE Technology er specialister i ikke-destruktiv prøvning af beton. Vores erfaringer bygger på kundesager og internationale forskningsprojekter i mere end 25 år. 

Hvis dit problem kan løses med en ikke-destruktiv undersøgelse, kan vi levere løsningen. Som en selvejende institution leverer vi selvfølgelig også en fortrolig og uvildig service.

FAQ

Syn- og skønsmænd med solid erfaring

Har du brug for specialister, der kan lede en skønsforretning enten i Danmark eller i udlandet?