I BIOFOS har korrekt dokumentation til miljømyndighederne om drift af anlæg stort fokus. Derfor henter BIOFOS viden hos FORCE Technology om standarder og deres fortolkning.

Danmarks største spildevandsvirksomhed

BIOFOS renser spildevand for 1,2 millioner indbyggere i hovedstadsområdet og omdanner ressourcerne til klimavenlig energi i form af el, biogas og fjernvarme. BIOFOS står for driften af tre renseanlæg, hhv. Lynetten, Avedøre og Damhusåen.

En stort led i driften af renseanlæg er dokumentationen om overholdelse af den danske miljølovgivning, herunder kravene til emissions- og lugtmålinger, der læner sig op ad internationale standarder. Derfor har BIOFOS hentet viden hos FORCE Technology om miljørapportering, fortolkning af lovgivning samt gældende og kommende standarder.

Torben Pedersen, der er teamleder hos BIOFOS i Avedøre, udtaler bl.a.: 

Vi føler, vi har sådan et godt samarbejde med FORCE Technology. Vi har tillid til det, de laver. For der skal ikke ret mange fejlberegninger til, så ender det med, at man overskrider de grænseværdier, man har.… Vi kan ikke drive anlægget, uden at der er nogen, der kan hjælpe os med at få det til at være i en stand, hvor vi kan overholde miljølovgivningen. 

Se det fulde interview med Torben Pedersen om standarder og samarbejdet med FORCE Technology i videoen herunder.

Casen er udarbejdet af FORCE Technology og BIOFOS og medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet/Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte. Casen er del af et samlet casekatalog, der behandler værdien af standardiseringsarbejde for dansk industri. 

REFA affaldsforbrændingsanlæg

Case

Standarder er afgørende for optimal drift i affaldssektoren

Det kan være ressourcekrævende for danske energianlæg at holde sig ajour med omfattende internationale standarder på miljøområdet. Men en manglede tilpasning af driften til gældende standarder kan få store økonomiske konsekvenser.
Susanne Westborg, Specialist hos FORCE Technology har deltaget i den europæiske CEN komité og den internationale ISO-komité for faste biobrændsler og disses arbejdsgrupper.

Case

En enkel standard er en god standard

Dansk indflydelse på europæiske og internationale standarder for faste biobrændsler.
Compliance standards

Case

Viden fremtidssikrer vand- og energimålere

Apator Miitors har ikke ressourcer til at følge med i det europæiske standardiseringsarbejde. Men med hjælp fra FORCE Technology kan virksomheden alligevel fremtidssikre sine produkter.
Henrik Gudme fra Dansk Forening for Kvalitet, DFK, om samarbejdet med FORCE Technology om standarder.

Case

Indsigt i standarder er ressourcebesparende

Dansk Forening for Kvalitet sparer ressourcer med indsigt i standarden ISO 9001 kvalitetsledelse.
Vandmålere testes på prøvestand hos FORCE Technology

Case

Erfa-grupper ruster dansk industri

Det styrker danske flow-virksomheder at være på forkant med standardisering.