Opnå den mest optimale drift og det lavest mulige energiforbrug på både nye og eksisterende varmeanlæg, både i produktion, forsyning og distribution.

Energioptimering af energianlæg i industrien og bygninger

FORCE Technology foretager tilstands- og levetidsvurderinger i forbindelse med overdragelser, renoveringer eller havarier af bl.a. energianlæg. Det giver os et grundlag for at vurdere fremtidige reparationer og investeringer. Desuden udarbejder vi investerings- og driftsbudgetter for reparation, renovering og overdragelser, så du kender udgifterne, der er forbundet med ændringerne.  

Ønsker du at optimere det eksisterende energiproducerende anlæg eller slutbrugeranlæg kan vi udarbejde et projektforslag. Driftsbetingelserne er ofte ændret væsentligt siden anlæg og bygning blev projekteret og opført, derfor kan du ofte hente væsentlige besparelser i en energioptimering. 

Vores eksperter hjælper med at analysere, om du skal renovere, bevare eller udskifte anlægget. Vi udarbejder et grundlag med fordele/ulemper, så du let får et overblik over mulighederne.

Konvertering af anlæg til fjernvarme

Skal du konvertere et ældre dampforsynet, olieopvarmet eller gasfyret anlæg til et nyt fjernvarmeforsynet hovedanlæg, er det vigtigt, at der sker en tilpasning mellem det ældre fordelingsanlæg og det nye hovedanlæg i varmecentralen. 

Tilpasning skal ske for at undgå opvarmnings- og fordelingsproblemer samt dårlig afkøling efter konverteringen. Der kan være flere årsager til problemer med tilpasning:

  • Forkert dimensionering af tekniske anlæg så som vekslere, ventiler, rør og pumper
  • Forkert styring og regulering – (automatik)
  • Problemer med korrosion, slam og tilsætning i tekniske anlæg
  • Problemer med manglende energirigtig indregulering som betyder korrekt vandfordeling med lavt energiforbrug
  • Manglende drift og vedligehold.

Vi hjælper med teknisk bygherrerådgivning ”hele vejen” fra for analyser over projektering og ombygning til drift og vedligehold.

Udnyttelse af overskudsvarme

Du kan også få analyse af og forslag til, hvordan I kan at udnytte overskudsvarme fra eksempelvis industrielle processer. Indledningsvis udarbejder vi analyse og projektforslag med budget og tilbagebetalingstid for at afdække potentielle muligheder for at udnytte overskudsvarmen.

Ændring af energiform i ejendomme og institutioner og afregningssystemer

Ved ændring af energiform i ejendomme og institutioner vil en god fremtidig opvarmningsøkonomi være afhængig af, at varmeprisen fastsættes, så den både i begyndelsen og på lang sigt vil ligge på et passende prisniveau. Grundlaget for dette er ofte en kombination af forventet pris ved valget af ny energiform og tilbagebetalingstiden for investeringerne i forbindelse med konverteringen.

Ved større anlæg og lange kontraktperioder kan der være tale om meget betydelige beløb, der forhandles om. Det er derfor vigtigt, at såvel pris som prisregulering fastsættes korrekt, ligesom det er vigtigt at indarbejde muligheder for genforhandling i varmekontrakterne.

Vi bistår i forbindelse med kontraktforhandlinger ved energikonvertering eller ved genforhandling af varmekontrakter, hvor prisreguleringen ikke længere lever op til forudsætningerne.

Kontakt os, hvis du har brug for at vide, hvordan du optimerer dit energianlæg.