Intelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner, navigerer sikkert ind i havnen og lægger til kaj, er en del af den nære fremtid ifølge de ambitiøse mål i ShippingLab – Det Blå Danmarks nye platform for maritim forskning, udvikling og innovation.

5. marts 2019

Bag ShippingLab står en lang række af rederier, teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser. Knap 30 projektpartnere har sat sig for at udvikle Danmarks første autonome og miljørigtige skib ved at sammensætte danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi. Blandt ambitionerne er at sikre ’zero emission’-sejlads i afgrænsede områder, som eksempelvis havne og kystnære områder.

Om dette udtaler Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab og adm. direktør for Wärtsilä Lyngsø Marine: ”I dag er Det Blå Danmark en af Danmarks absolutte styrkepositioner – og det skal vi også være i morgen. Med ShippingLab skaber vi en fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation, som skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden besidder kompetencerne til at være verdensførende i et stærkt konkurrencepræget globalt marked. Danske maritime teknologier og løsninger spiller en vigtig rolle i løsningen af nogle af de helt store globale udfordringer, og Det Blå Danmark skal fortsat være et erhverv, der skaber vækst og velstand i Danmark. Det nære samarbejde mellem aktørerne i de maritime erhverv er helt afgørende i den forbindelse."

Konkrete tiltag

Blandt de mange aktiviteter i ShippingLab er udviklingen af teknologi, der skal sikre autonomi og miljøvenlig sejlads med såvel mindre som større fartøjstyper. Projektet inkluderer machine-learning, hvilket forventes at give et betydeligt bidrag til en mere sikker og effektiv transport, som kan kombineres med udviklingen af løsninger for emissions-fri sejlads i og omkring havneområdet.

Udviklingen af disse løsninger til kommerciel skibsfart er meget omkostningstunge og kan kun lade sig gøre på grund Innovationsfondens investering på 33 mio. kroner i ShippingLab.

Målsætning og indhold

Målsætningen for ShippingLab er at skabe Danmarks første autonome, miljørigtige skib. Dette opnås i et samspil mellem fire arbejdspakker. FORCE Technology leder WP1 – Digital Ship Operations. Den arbejdspakke fokuserer på at udvikle værktøjer og metoder til at skabe såkaldte ’digitale tvillinger’ af skibe ved anvendelse af højfrekvente data.

Ikke to skibe er ens.

Ved at udvikle digitale tvillinger af det enkelte skib, vil optimeringen af skibets drift blive langt mere præcis og effektiv, da effekterne af forbedringerne kan simuleres i en nøjagtig model for det specifikke skib.

Du kan læse mere om WP1 ved at besøge vores projektsite. Du kan også hente og læse hele pressemeddelelsen.