35 interne auditorer fra Elsam har gennemført kurset ”Arbejdsmiljølovgivning” hos FORCE Technology. Kurset er et 2 dages kursus med fokus på den vigtigste arbejdsmiljølovgivning.

Elsam og kursisterne lagde stor vægt på at kurset kunne omsætte teoretisk viden til praktiske øvelser, da arbejdsmiljølovgivning som al mulig anden lovgivning kan være meget tung og kedsommelig at komme igennem. 

”Kursets indhold med mange øvelser var meget brugbart for Elsams interne auditorer set i forhold til, at lovstof kan være lidt kedeligt”, fortæller daglig sikkerhedsleder Helle Mose Iversen fra Elsam Engineering. 

Jens Stein, projektleder på Enstedværket, oplevede også, at kursusdagene gik hurtigt og lovstoffet blev indlært på en god og effektiv måde: ”Praktiske øvelser med efterfølgende drøftelser er gode til at sikre en effektiv indlæring, som bliver hængende efter kursets ophør”. 

Han fortsætter: ”Det, at de deltagende interne auditorer har fået finpudset deres viden inden for arbejdsmiljøområdet gør at vores interne audit i forhold til Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 87/OHSAS 18001 bliver mere effektiv, og at Elsam bliver bedre rustet til fremtiden”. 

Elsam er arbejdsmiljøcertificeret efter Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 87 samt DS/OHSAS 18001, DS/EN ISO 14001 og DE/EN ISO 9001. 

Klædt på til effektive audits 

”Målene med arbejdsmiljølovgivningskurset er bl.a. at klæde kursisterne på til at kunne løse deres egne arbejdsmiljøforhold hjemme i virksomheden. De skal have værktøjerne til at kunne foretage effektive audits – enten internt i virksomheden eller eksternt hos leverandører, samarbejdspartnere eller lignende”, fortæller kursusleder Claus Johansen fra FORCE Technology.